Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
Справка
за потребителско име
Информация
за системата ZIMBRA
Заявка
за регистриране в ZIMBRA
Конфигуриране
на Outlook e-mail клиент

Основна информация за системата ZIMBRA

ZIMBRA е платформа за онлайн сътрудничество, която включва управление на електронна поща, календари, адресна книга, разговори в реално време и други.

Всеки студент в Софийския университет може да направи заявка за регистриране на потребителски акаунт тук. Изисква се валидно потребителско име и парола за информационната система СУСИ. Електронният пощенски адрес има формата:

суси_потребител@uni-sofia.bg

Уеб достъпът до ZIMBRA става на адрес: https://email.uni-sofia.bg

Системата поддържа също така стандартните протоколи IMAP, POP3, SMTP, но само по криптирана връзка. Подробна информация за конфигуриране на Outlook Express, която може да служи и за основа при конфигуриране на други пощенски клиенти, е налична тук.

Ако имате проблеми с използването на ZIMBRA, пишете на администраторите на системата на адрес: zimbra@uni-sofia.bg