Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
Справка
за потребителско име
Информация
за системата ZIMBRA
Конфигуриране
на Outlook e-mail клиент

Ръководство за конфигуриране на Outlook Express

 1. От диалоговия прозорец, който се активира от менюто Tools / Accounts, стартирайте процедурата за добавяне на нов пощенски акаунт, чрез бутона Add Mail..., както е показано на картинката отдоло. Това ще активира поредица от стъпки за първоначално регистриране на пощенски акаунт.

  Express step 1
   
 2. Въведете името си (така както искате да се изписва в заглавната част на писмата, които изпращате), след това електронния си пощенски адрес (не се променя за новата пощенска система). На третата стъпка ще се активира диалогов прозорец като показания по-долу. Трябва да въведете име за Incoming и за Outgoing mail server. И двата се казват email.uni-sofia.bg. Видът на Incoming mail сървъра може да бъде POP3 или IMAP.

  Ако изберете POP3, Outlook Express ще работи само с папката Inbox от Вашата пощенска кутия. От там програмата ще изтегля получените писма на Вашия компютър и евентуално ще оставя копия на сървъра (виж по-долу).

  Ако изберете IMAP, Outlook Express ще ви даде достъп до всички папки, които са част от Вашата пощенска кутия (така както ги виждате през уеб интерфейса на адрес https://email.uni-sofia.bg). Писмата стоят на сървъра и се теглят локално при отварянето им. Не се копират автоматично на компютъра Ви. Разбира се, ръчно можете да копирате писма в локалните папки на Outlook Express (поддървото Local Folders). 3. На следващата стъпка трябва да въведете Вашето потребителско име (не се променя за новата пощенска система), парола и да изберете дали искате програмата да запомни паролата.

  Express step 3

 4. След натискане на бутона Next, процедурата завършва и на екрана се показва запис за новодобавения акаунт:

  Express step 4

 5. Натискате бутона Properties. Това ще доведе до визуализиране на следната диалогова кутия, в която трябва да отидете в секцията "Servers" :

  Express step 5


 6. Необходимо е да активирате отметката "My server requires authentication" и да натиснете после бутона "Settings".  На екрана ще се покаже следния подпрозорец:

  Express step 6


  Активирате опцията "Log on using" и въвеждате потребителското си име. Можете по избор да въведете и паролата и да активирате "Remember password".

  Забележка: Това касае изпращането на писма (а не достъпа до кутията). По този начин можете да използвате този сървър за изпращане на поща дори извън мрежата на СУ.

 7. Натискате бутона OK. Това ще ви върне към предишния диалогов прозорец, в който трябва да преминете към секцията "Advanced":

  Express step 7


  Както за Outgoing mail (SMTP), така и за Incoming mail (IMAP или POP3), активирате "This server requires a secure connection (SSL)". За Incoming mail (IMAP) или Incoming mail (POP3) Outlook express автоматично ще сложи номера на порта (993 за IMAP и 995 за POP3), но за Outgoing server трябва да се погрижите ръчно - номера на порта е 465.

  При вид на Incoming server - POP3, този диалогов прозорец изглежда малко по-различно (виж по-долу) - можете да укажете дали искате Outlook Express да трие писмата от Inbox папката на сървъра или да оставя копия.

  Express step 8


 8. С натискане на бутона OK, конфигурацията приключва.

Ръководство за конфигуриране на Outlook 2010

Стартирайте Outlook 2010 като кликнете върху иконката на Десктопа.

1. Изберете меню "Файл" (File) - "Информация" (Info) , след това кликнете върху бутона "Добавяне на акаунт" (Add Account)2. В прозореца, който се отваря, изберете "Ръчно конфигуриране на настройките на сървъра или допълнителни типове сървъри" (Mannually configure server settings or additional server types) и натиснете "Напред" (Next)3. Програмата автоматично е маркирала опцията "Интернет имейл" (Internet E-mail) - тук не е нужно да избирате друго. Натиснете "Напред" (Next)4. Сега идва същинската част от настройката на вашият мейл клиент. В отворения прозорец трябва да попълните полетата за:
- "Вашето име" (Your name) .
- "Имейл адрес" (E-mail Address)
- "Тип акаунт" (Account Type) - от това меню трябва да изберете протокола, който искате да ползвате: IMAP или POP3.
- "Сървър за входяща поща" (Incoming mail server) - mail.host.bg
- "Сървър за изходяща поща (SMTP)" (Outgoing mail server) - mail.host.bg
- "Потребителско име" (User name) - въвеждате мейл адреса, който въведохте по-горе в полето срещу "Имейл адрес" (E-mail Address).
- "Парола" (Password)

След като попълните тези полета извикайте панела "Още настройки" (More settings).5. Изберете "Изходящ сървър" (Outgoing server) от табовете горе, след което сложете отметка на "Моят (SMTP) сървър за изходяща поща изисква удостоверяване" (My outgoing server (SMTP) requires authentication).6. Изберете следващия таб "Свързване" (Connections) и се уверете че е избрано само и единствено "Свързвай се чрез моята локална мрежа (LAN)" (Connect useing my local area network (LAN)).7.а. "Разширени" (Advanced) настройки за IMAP:

В полето Incomming server (IMAP) въведете порт 143

Ако в полето "Use the following type of encrypted connection" изберете SSL, трябва да използвате порт 993

За Outgoing server (SMTP) изберете порт 25

Ако искате да изпращате е-пощата си по защитена връзка, в полето "Use the following type of encrypted connection" изберетеTLS и въведете порт 587.

! Използването на TLS или SSL връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като много Интернет доставчици блокират този порт.7.б. "Разширени" (Advanced) настройки за POP3:

В полето Incomming server (POP3) въведете порт 110

Ако сте маркирали опцията "This server requires an encripted connection (SSL), трябва да въведете порт 995

За Outgoing server (SMTP) въведете порт 25

Ако искате да изпращате е-пощата си по защитена връзка, в полето "Use the following type of encrypted connection" изберетеTLS и въведете порт 587.

! Използването на TLS или SSL връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25, което е често срещано, тъй като много мейл сървъри блокират този порт.

В раздела "Доставка" (Delivery) проверете дали е сложена отметка на "Оставяй копия на съобщенията на сървъра" (Leave a copy of messages on the server).

Ако не е маркирано това поле, Outlook ще изтегля писмата ви на локалния компютър и няма да пази копие на сървъра и писмата ще се изтеглят само и едиствено на вашият компютър.

На "Премахвай от сървъра след" (Remove from server after) не трябва да има отметка. Ако поставите такава Outlook ще трие автоматично писмата по стари от посочения брой дни.След като сте конфигурирали всичко според желанията и нуждите си кликнете върху бутона ОК. Ще се върнете в прозореца където въведохте името и фамилията си. Кликнете "Напред" (Next).

Вашата програма ще направи проверка дали всички настройки са направени коректно и ако е така ще видите следния прозорец.Натиснете "Затвори" (Close), след което "Край" (Finish).
Честито! Вашият Outlook 2010 e готов за работа.